Norske myndigheter gir reiseråd og reiseinformasjon beregnet på norske borgere.

Det finnes to hovedtyper offisielle reiseråd: Utenriksdepartementets reiseråd, og norske helsemyndigheters helsefaglige råd til reisende.

Utenriksdepartementet gir offisielle reiseråd når det anses å være grunn til å råde nordmenn fra å reise til et bestemt land, område eller region, eller til å forlate stedet.

Norske helsemyndigheter gir helsefaglige reiseråd til norske borgere. Disse rådene publiseres på helsemyndighetenes hjemmesider på internett.

Utenrikstjenesten kan gi råd og tips, men kan ikke garantere at et bestemt reisemål er trygt.
Andre lands reiseinformasjon: